Misyon - Vizyon

Misyon
"Kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak"

Vizyon
"Sektörde, bir adım önde giden, en itibarlı marka olmak"

Ortak Değerler
Entepe Gyo çalışanları tüm paydaşlarla birlikte ortak değerlerde bir araya gelerek çalışmalarını yürütürler.

İnsan Odaklılık: Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, müşteri memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmaları yapmak, empati yapmak, kendini değil işini sevmek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın mutluluğunun 
sürekliliği için vizyoner bir yaklaşımla iş yapmak. Başarı odaklı olmak ; başarma arzusuna sahip olmak, insan, doğa ve her türlü toplumsal faydaya 
odaklanmış, paydaşlarla ( çalışan, müşteri, taşeron, tedarikçi, toplum, çevre, hissedar ) birlikte başarmak ve tutku ile çalışmak, Hissedarla çalışanı 
yanyana düşünmek. Müşterilerimizle ilişkimizi, alım-satım dinamiklerinin ötesine taşıyan; onlarla derin, kalıcı, duygusal bağlar kurmayı amaçlayan 
etkinlikler tasarlamak, yeni başlangıçlar için ilham kaynağı olabilmek. Tedarikçilerine karşı verdiği sözü tutmak. Tedarikçilerinin / taşeronlarının 
güvenlerini sağlamak. Taşeron memnuniyetini ölçmek, şantiyelerdeki taşeronları için fiziksel standartları uygulamak. Taşeronları ve tedarikçileri işbirliği 
mantığıyla denetlemek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, Memnuniyeti, ölçümleme yöntemi ve sıklıkları belirlenmiş olarak yönetmek İnsan çevre 
uyumunu sağlamak, alınan aksiyonların topluma ve çevreye olan etkisini dikkate almak. Çevre yönetiminde özellikle sitelerde kaynakları etkin 
yönetmek ve atık yönetimi konusunda sürdürebilirlik çalışmaları yapmak. Tüm paydaşlarına yakın, ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olmak, 
paydaşlardan aldığı geri bildirimleri yönetmek, hayatlarına değer katıp, birlikte güçlü yarınlar inşa etmek. 

Şeffaflık: Çalışan memnuniyetinde şeffaf olmak, müşteri memnuniyetinde şeffaf olmak, diğer tüm paydaşların memnuniyetinde şeffaf olmak. 
Herkesle açık iletişim kurmak, güvenilir olmak, adil olmak, hesap verebilen bir şirket olmak, her zaman her konuda açık olmak, halka açık bir ş
irket olmak, samimi ve dürüst olmak. Sinerji yaratak, paydaşlarla işbirliği yapmak, çalışanların hisse alabildiği bir firma olmak, çalışanlar ile birlikte 
paylaştıkça kazanan, paydaşlarından öğrenen, öğreten, takım çalışması yapan, çözüm ortaklarıyla çalışan bir şirket olmak. İşbirlikleri sağlayan, iç denetim 
kriterleri olan ve şeffaf denetimlerin yapıldığı bir şirket olmak. Etkinlikleri birlikte planlamak ve sosyal medyada yer almak.