Sadakat Dünyası

Sadakat Dünyası Entepe’den daire satın alan Entepe Dostları’nı daha da artırmayı, her yeni projede yeni bir Entepeli kazanmayı 
hedeflemektedir. Öncelikle Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

Bu amaçla Türkiye’nin en saygın araştırma şirketlerine düzenli olarak araştırmalar yaptırılarak, alınan sonuçlar titizlikle incelenmekte, 
elde edilen raporlar ışığında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
Bunun sonucu olarak, Müşteri Memnuniyeti alanında yapılan araştırmalarda memnuniyet oranı %90’ları aşmaktadır.